tekutý flokulační přípravek pro vyvločkování nečistot při zakalení vody

Produkt
V kartonu
Více
PROXIM Vločkovač T 20 kg

Kat. číslo: 269.02

EAN: 8594019361686

PROXIM Vločkovač T 35 kg

Kat. číslo: 245.02

EAN: 8594019361693

Informace o produktu

Jemné, obtížně filtrované částečky nečistot, tvořících zákal vody, se pomocí přípravku shluknou do větších celků, které se pak zachytí ve filtraci, nebo klesnou ke dnu bazénu, odkud se snadno odstraní vysavačem nečistot. Dávkování: Přípravek je vhodné přidávat do bazénu dávkovacím čerpadlem napojeným přímo na nádobu, ve které je přípravek dodáván. Dávkuje se 10 až 50 ml na 10 m3 vody podle míry znečištění vody. Dávkování se provádí vždy při zapnuté cirkulaci vody. Předpokladem pro účinné působení přípravku je udržení hodnoty pH v rozmezí 6,5 – 6,8 za použití přípravku PROBAZEN® pH MINUS resp. PROBAZEN® pH PLUS pomocí regulačního zařízení, které v případě odchylky od ideální hodnoty automaticky provede korekci. Po přidání přípravku je vhodné vyčkat cca 12 hodin, což je doba potřebná pro vytvoření vloček, poté se spustí filtrace. Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Seznam prodejců

Nakupte v našem e-shopu

V našem e-shopu najdete veškeré naše produkty.

Přejít do obchodu

Vybírejte z více než 250
 prodejců po celé ČR

Najděte svého nejbližšího prodejce produktů značky PROXIM. Po celé ČR nás ve svých prodejnách nabízí již více než 250 prodejců.

Zjistit více

Staňte se certifikovaným 
prodejcem

S osvědčením Certifikovaný Prodejce PROXIM získejte naší obchodní a marketingovou podporu, slevy a bonusy.

Zjistit více

OPPIK – program Marketing

Název projektu: PODPORA EXPORTU PROXIM S.R.O.
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007572

Název projektu: PODPORA EXPORTU PROXIM S.R.O. 2019-2020
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013215

Díky projektu firma PROXIM s.r.o. prezentuje své výrobky a služby na zahraničních veletrzích v Kolíně nad Rýnem, Moskvě a Stuttgartu.

Proxim – vzdělávání pro zaměstnance / Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST • Doba trvání: listopad 2019 až duben 2022 • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011787. Stručný popis: Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance firmy PROXIM s.r.o. Za účelem identifikace konkrétních vzdělávacích kurzů vhodných pro zaměstnance byla ve společnosti realizována analýza vzdělávacích potřeb. Projekt cílí především na rozvoj pracovních znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce v naší firmě. Klíčové aktivity: Obecné IT • Měkké a manažerské dovednosti • Interní lektor