V úvodu ředitel Jan Kroupa představil rodinnou firmu Proxim, kterou před 33 lety založil jeho otec,
věnující se výzkumu organických syntéz. Jedním z prvních produktů společnosti byla hnojiva pro
zahrádkáře. Od roku 2000 zahájila firma výrobu bazénové chemie, která nyní tvoří asi 90 % produkce.
Díky účasti na zahraničních veletrzích a certifikaci ISO tvoří nyní export firmy přes asi 50 % obratu.
Proxim vyváží do 12 zemí, mj. do Německa a Švýcarska. Aktuálně má firma 26 zaměstnanců a zájem
o její produkty je tak velký, že občas musí odmítat zakázky.
Výroba ve firmě není technologicky příliš náročná. Většinu procesu tvoří míchání chemických směsí a
finálních přípravků. Ty se pak stáčí do malovýrobních balení a distribuují koncovému zákazníkovi.
V Proximu nemají plně automatické výrobní linky. Je to dáno tím, že každá chemikálie potřebuje jiný
přístup (nesmí se kontaminovat, mají různé formy a skupenství). Univerzální výrobní linka by také
nezvládla vytvářet různé druhy balení. V Proximu vyrábí více produktů pod několika brandy, což je
umožněno právě i díky poloautomatické ruční výrobě.
Výzvy v podnikání
Jan Kroupa vystudoval obor organické chemie na VŠCHT v Praze. Nejen díky znalosti vědeckého
prostředí kvituje snahu o propojení výzkumné a komerční sféry. Již v minulosti si ve spolupráci
s univerzitou ověřovali některé výrobní postupy.
Pozice rodinné firmy ale přináší určitá specifika. V rodinné firmě nejsou specializace, každý
zaměstnanec zastává několik funkcí a často nezbývá prostor na vývoj. Rodinná firma ale zase lépe
odolává krizím a snáze je překonává. Komplikace přináší také samotný chemický obor, který je
svazován přísnou legislativou omezující zavádění vývoje do výroby.
Aktuální inovace firmy Proxim směřují k rozšiřování výroby, zlepšení logistiky a zázemí pro
zaměstnance. Firma se nachází v průmyslovém areálu, který naštěstí umožňuje budoucí rozvoj.
Využívají také dotační tituly. Firma Proxim nedávno vybudovala novou halu se zelenou střechou a
rozvíjí hospodaření se srážkovou vodou.

Ve druhém příspěvku Petr Kalenda a Tomáš Novotný z Centra transferu technologií a znalostí (CTTZ)
UPCE představili možnosti spolupráce v oblasti chemického průmyslu na FCHT.
Nejčastěji firmy u UPCE poptávají měření a testování produktů (prvkové analýzy, elektronová
mikroskopie, termické analýzy). Možností spolupráce je ale víc:
1) spolupráce s aplikační sférou ve vzdělávací činnosti (praxe, výuka, účast v odborných komisích,
stáže…)
2) spolupráce s aplikační sférou v tvůrčí činnost (základní a aplikovaný výzkum, analýzy, konzultace…)
3) účast na konferencích a seminářích

UPCE má první spin-off společnost s názvem Lipidica a.s., zaměřený na včasnou detekci rakoviny
slinivky. Úspěch slaví také s novými typy vosků pro lyžaře, bez fluoru, které aktuálně testuje český
biatlonový tým.
V závěru přednáškové části přiblížil Tomáš Vlasák služby, které podnikatelům nabízejí CzechInvest a
CzechTrade.

Zdroj: Parádní kraj

 

Nakupte v našem e-shopu

V našem e-shopu najdete veškeré naše produkty.

Přejít do obchodu

Vybírejte z více než 250 prodejců po celé ČR

Najděte svého nejbližšího prodejce produktů značky PROXIM. Po celé ČR nás ve svých prodejnách nabízí již více než 250 prodejců.

Zjistit více

Staňte se certifikovaným prodejcem

S osvědčením Certifikovaný Prodejce PROXIM získejte naší obchodní a marketingovou podporu, slevy a bonusy.

Zjistit více

OPPIK – program Marketing

Název projektu: PODPORA EXPORTU PROXIM S.R.O.
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007572

Název projektu: PODPORA EXPORTU PROXIM S.R.O. 2019-2020
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013215

Díky projektu firma PROXIM s.r.o. prezentuje své výrobky a služby na zahraničních veletrzích v Kolíně nad Rýnem, Moskvě a Stuttgartu.

Proxim – vzdělávání pro zaměstnance / Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST • Doba trvání: listopad 2019 až duben 2022 • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011787. Stručný popis: Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance firmy PROXIM s.r.o. Za účelem identifikace konkrétních vzdělávacích kurzů vhodných pro zaměstnance byla ve společnosti realizována analýza vzdělávacích potřeb. Projekt cílí především na rozvoj pracovních znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce v naší firmě. Klíčové aktivity: Obecné IT • Měkké a manažerské dovednosti • Interní lektor